Jag är Angelic Reiki Master Teacher och det betyder att jag utövar Angelic Reiki och är lärare i workshops.

Kurserna som finns i Angelic Reiki är följande:

  • Angelic Reiki® workshop 1 & 2 (nybörjare)
  • Angelic Reiki® workshop 3 & 4 (fördjupning)
  • Angelic Reiki® Professional practitioner (för dig som vill arbeta som professionell utövare)
  • Angelic Reiki® Master Teacher (för dig som vill lära ut systemet till andra)


Du går kurserna i ordning.
Varje kurs är 2-3 dagar. 
Kurserna hålls på Vaviksbacken 10 i Rönnäng på Tjörn, Bohuslän.

Angelic Reiki® är en helandemetod där vi arbetar hand i hand med Änglar, Ärkeänglar, Uppstigna mästare och Galaktiska helare. Angelic Reiki® är en healingform med ljusa och högvibrerande energier och målet är att balansera ditt livsflöde. Det är villkorslös kärlek för Ditt högsta bästa.
Angelic Reiki® är ärkeängel Metatrons helandesystem som bygger på forntida visdom från bl.a Atlantis. 
 

Jag har allt att tacka Angelic Reikin för. Det var då mitt liv började.
Tack för att du är en magisk Angelic Reiki Master Teacher älskade Åse!
Linda januari 2020


Vad är skillnaden på Reiki och Angelic Reiki?
I Angelic Reiki® lämnar vi över helandet helt och hållet till Änglarna. Healarens jobb är bara att hålla uttrymmet. Då kan den perfekta healingen äga rum. Det finns ingen inblandning av helaren, inga personliga åsikter och värderingar,  eftersom han eller hon endast är närvarande som en ljuskanal. På så sätt blir healingen mycket kraftfull och mild, ren och perfekt eftersom den kommer ifrån visdomen från Änglarnas ljusrike. Initieringarna under workshopen görs av Änglarna istället för läraren och symbolerna integreras genom helig geometri.
 

Repetition av tidigare Angelic Reiki kurser:
Du som har gått en Angelic Reiki kurs hos mig har möjlighet att repetera alla dina kurser för endast 200 kronor per utbildningstillfälle och i mån av plats.


För första gången på 14000 år är nu den gudomliga kärleken äntligen tillgänglig att förmedlas genom de ljusbärare som valt att arbeta med änglarnas ljusrike. Fler och fler människor vänder sig till änglariket för vägledning och helande. Tiden är inne nu.

Vi människor är i högsta grad medskapare av våra liv och av universum och det är vår gudomliga födslorätt att kunna sammansmälta med änglariket. Före 1987, vid aktiveringen som kallas den harmoniska konvergensen, har detta inte varit möjligt. Sedan dess har varje molekyl och atom på Moder Jord och i våra fysiska kroppar förändrats. Mitokondrierna, våra kraftcentra i våra celler, är nu mer ljuskänsliga än före 87. Det är fakta och det är sant.

Den här tiden på jorden är storslagen och oerhört betydande. Vi ser runt omkring oss hur människor förlorar sina jobb, får kroniska svåra sjukdomar, banksystem fallerar och det är mer krig och konflikter i världen än någonsin. Men detta är faktiskt dödsryckningar från en tidsålder av mörker som nu avslutas. Förändringarna innebär att vi nu kan känna och kontakta andlig energi och änglar. Detta har inte varit möjligt på tusentals år.

Helaren i Angelic Reiki håller endast utrymmet för änglarna så att de kan närvara och utföra det som behövs för ditt och vårt högsta bästa eftersom vi människor ser en ytterst liten del av vårt stora pussel.

”Angelic Reiki erbjuder och befrämjar en djup och nära relation med änglarnas ljusrike för alla.
Ett helande eller en initiering till Angelic Reiki förändrar bokstavligen vårt DNA, våra celler, samt vårt medvetande och vår ljuskropp. Detta gör det möjligt för oss att tona in djupare till änglariket och att sammansmälta med det”
Christine Core, grundare av Angelic Reiki och författare av ”Angelic Reiki, Vår tids helande”