Jag är Angelic Reiki Master Teacher och det betyder att jag utövar Angelic Reiki och är lärare i workshops.

Kurserna som finns i Angelic Reiki är följande:

  • Angelic Reiki® workshop 1 & 2 (nybörjare)
  • Angelic Reiki® workshop 3 & 4 (fördjupning)
  • Angelic Reiki® Professional practitioner (för dig som vill arbeta som professionell utövare)
  • Angelic Reiki® Master Teacher (för dig som vill lära ut systemet till andra)

Du går kurserna i ordning. Varje kurs är 2-3 dagar. 
Kurserna hålls i Rönnäng på Tjörn i Bohuslän. Adressen är Vaviksbacken 10.

Angelic Reiki® är en helandemetod där vi arbetar hand i hand med Änglar, Ärkeänglar, Uppstigna mästare och Galaktiska helare. Angelic Reiki® är en healingform med ljusa och högvibrerande energier och målet är att balansera ditt livsflöde. Det är villkorslös kärlek för Ditt högsta bästa.
Angelic Reiki® är ärkeängel Metatrons helandesystem som bygger på forntida visdom från bl.a Atlantis. 
 

Vad är skillnaden på Reiki och Angelic Reiki?
I Angelic Reiki® lämnar vi över helandet helt och hållet till Änglarna. Healarens jobb är bara att hålla uttrymmet. Då kan den perfekta healingen äga rum. Det finns ingen inblandning av helaren, inga personliga åsikter och värderingar,  eftersom han eller hon endast är närvarande som en ljuskanal. På så sätt blir healingen mycket kraftfull och mild, ren och perfekt eftersom den kommer ifrån visdomen från Änglarnas ljusrike. Initieringarna under workshopen görs av Änglarna istället för läraren och symbolerna integreras genom helig geometri.


Repetition av tidigare Angelic Reiki kurser:
Du som har gått en Angelic Reiki kurs hos mig har möjlighet att repetera alla dina kurser för endast 200 kronor per utbildningstillfälle och i mån av plats.